"Een geweldige plek in het centrum van Haarlem"

HOF in de Egelantier is een gezamenlijk initiatief van Lingotto en Amsterdam Village Company/Hotel Arena. We ontwikkelen samen het gebouw en Amsterdam Village Company zal na de ontwikkeling tevens de exploitatie gaan voeren. In HOF komt al onze kennis en ervaring samen. Kennis van creatief ontwikkelen en ervaring in het combineren van cultureel ondernemerschap met gastvrijheid. HOF biedt ons de kans om echt iets nieuws toe te voegen aan Haarlem; een gastvrij gebouw met culturele allure, inspirerend voor Haarlemmers en gasten van buiten. Wij zijn inmiddels met veel plezier aan de slag en verwachten in 2025 operationeel te zijn. 

Wat worden wij

Een monumentaal, intiem, viersterren design hotel aan de rand van de prachtige Heiliglanden in Haarlem. HOF maken is verleiden, van Haarlemmers en andere wereldburgers. Kom binnen, HOF is open voor nieuwe ontdekkingen en ontmoetingen. Dit wordt de plek waar locals en reizigers elkaar ontmoeten. Voor een expositie, concert, of gewoon een ongewoon nachtje slapen in een van onze iconische kamers. En dat alles onder één dak. Zodat jij hier kunt leven zoals je wilt en wij je non-stop in de watten kunnen leggen.

Meld je aan voor de nieuwbrief

Geschiedenis

Met het hart in de stad en het gezicht naar het water, waakt het iconische, monumentale gebouw over de Heiliglanden.
Dat doet het al sinds 1581, toen het als gasthuis werd gebouwd voor het klooster “Minnebroers”. Het gebouw zal vele jaren dienst doen als ziekenhuis (het welbekende Elisabeth Gasthuis). Vanaf 1982 wordt de Egelantier een cultuurhuis en ontwikkelt het een culturele historie waar velen warme herinneringen aan hebben. Daarom zullen wij ook met liefde voor het gebouw een hotel met een culturele identiteit ontwikkelen, dat het gevoel van historie respecteert en op cultureel gebied iets toevoegt voor Haarlem en haar bewoners.

Hotel

Boutique en stiekem toch best groot. Werelds, maar toch intiem. We hebben straks 95 hotelkamers, verdeeld over vier typen: Comfy, Super Comfy, Suite en Super Suite.
Allemaal met een eigen, karakteristieke sfeer. Dat komt door de hoge plafonds, knusse nissen en grote ramen, maar ook door de monumentale grandeur die voelbaar is door het
hele pand. Zo waan je je soms even terug in de tijd, maar dan wel in een heel modern jasje. We mixen lokaal met internationaal, natuurlijke kleuren met licht en eigentijds design met historie. Luxe, maar altijd toegankelijk. Zodat jij ook bij ons je dagen vorm kunt geven zoals jij dat wilt.

Bar/Restaurant

Alsof je in een culturele club zit, maar dan op een wel heel lekker stoeltje en slechts een knipoog verwijderd van een flat white, een goed glas wijn of een heerlijk gerecht. Dat is zo ongeveer hoe toeven in onze bar of het restaurant straks voelt. En of je dat dan doet aan een met wit linnen gedekte tafel, aan de bar of op ons prachtige terras – dat is helemaal aan jou. Wij vinden het vooral belangrijk dat jij gelukkig bent.

Cultureel Programma

Met het cultureel programma kunnen we ons gedachtegoed, filosofie, kleur en toon activeren voor ons publiek. We willen maatschappelijk relevant zijn door sociale en culturele betrokkenheid met de stad, haar bewoners en haar bezoekers. Door het ontwikkelen van een divers en aantrekkelijk programma-aanbod waarin duurzame samenwerkingen worden opgezocht, kunnen we bouwen aan de profilering van hotel HOF als cultureel relevante plek in Haarlem. De setting zal een duidelijke signatuur hebben, die zich onderscheidt van wat Haarlem op dit moment aan culturele invulling biedt.

Ideale Partners

Verbonden door de liefde voor kunst, design, muziek, reizen, fotografie en lekker eten, wil hotel HOF de plek zijn waar mensen elkaar vinden, inspireren en verrijken. Om onze maatschappelijke relevantie te behouden, spelen we in op de culturele agenda van de stad. We houden onze ogen open en blijven onszelf. Dat is hoe we gaan verrassen. Het liefst werken we samen met partijen die onze filosofie ondersteunen en onze gasten prikkelen. Daarom gaan we zowel voor onze interne als externe programmering actief op zoek naar partners die passen bij de ideale bezoeker. Deze is vooruitstrevend, maatschappelijk betrokken, cultureel geëngageerd, creatief, authentiek en bewust.

Woning huren

HOF verbindt cultuur niet alleen aan de hotelfunctie, maar ook aan het wonen. Er worden tien nieuwe hofhuizen aan de Egelantiertuin gecreëerd voor acht kunstenaars en twee artists in residence. De artists in residence verblijven kortstondig – tot een jaar – in Haarlem. Kunstenaars hebben de mogelijkheid om samen te werken, te exposeren of workshops uit te voeren in de publieke ruimtes in HOF. Bewoners krijgen een voordeur aan de Egelantierstuin, kijken op de tuin en maken gebruik van de tuin.

Let op: Op dit moment is het nog niet mogelijk je aan te melden voor de woningen. Wij zullen via de website kenbaar maken wanneer u zich kan aanmelden.

Wij verwachten dat dit begin 2024 zal zijn.

Plattegronden

Aan het voorlopige ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend.

Restauratievisie

In de ontwerpkeuzen staat het monument centraal, in relatie tot het nieuwe gebruik. Dit vraagt om een maatwerkvisie, voor een complex wat in de afgelopen eeuwen is gevormd.
De restauratievisie wordt gevormd door een
gezamenlijke weging van:


• de bouwhistorische omschrijving van het complex (objectieve vaststelling monumentenwaarden);


• en een analyse van de monumentale beleving op diverse schaalniveaus (van groot naar klein): stad, complex, bouwdeel en ruimte (analyserende vaststelling belevingswaarde).

Tezamen vormen zij een visie op de aanraakbaarheid van een monument en geeft mogelijkheden/adviezen tot versterking van de monumentale waarden. De impact van alle ingrepen wordt vanuit het monumentale gedachtengoed onderbouwd, en zorgt ervoor dat het monument richtinggevend is in de ontwerpkeuzen.

Flora en Fauna

Vanuit de tender zal in het ontwerp
rekening worden gehouden met de
ecologische footprint en natuur-inclusief
bouwen.
De Egelantier heeft een voorname plaats
in de de stedelijke ruimte van de Haarlemse
binnenstad en huisvest diverse bijzondere
flora en fauna. In het gerestaureerde
gebouw kunnen vleermuizen, huismussen,
gierzwaluwen en andere broedvogels
broedgelegenheid vinden.

Bij de inrichting van de voortuin en de
binnenhof zal gebruik gemaakt worden
van inheemse en streekeigen soorten
zodat het ook voor de lokale fauna geschikt
is als foerageergebied. Op de platte daken
komt, waar mogelijk, een groenpakket,
voor de versterking van de biodiversiteit
en waterberging.

Als multifunctioneel hotel zal er aandacht
zijn voor het informeren van haar gasten over
de aanwezigheid, behoud en versterking
van flora en fauna in het complex.

Aan het voorlopige ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend.

Architectonische visie

Mobiliteit

Openbaarvervoer

HOF in de Egelantier is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Op 20 meter loopafstand is een bushalte aan de Gasthuisvest (halte Frans Halsmuseum) van buslijn 3, vanaf het station richting Schalkwijk. De bushalte in omgekeerde richting is op 160 meter loopafstand. Vanaf treinstation Haarlem is het naar HOF 20 minuten lopen, 13 minuten met bus 2 en 7 minuten met de (OV) fiets.


Auto
HOF in de Egelantier is via de hoofdstructuur van Haarlem en de Gasthuisvest bereikbaar met de auto. Er zijn geen eigen parkeerplaatsen bij HOF en er worden geen vergunningen uitgegeven in openbaar gebied. Wel wordt het mogelijk gemaakt mensen af te zetten (taxi, valid parking, pendeldienst).


Gebruik garages
Uit tellingen van de gemeente Haarlem blijkt dat met name in garage Houtplein (400 meter lopen) en in mindere mate in de Kamp (250 meter lopen) nog capaciteit beschikbaar is om de gecombineerde maximale parkeervraag van bewoners, personeel en bezoeker van 84 plekken (werkdag- en zaterdagavond) op te vangen. Deze garages vormen wat betreft tarifering een beter alternatief dan het parkeren op straat.

Fiets
De locatie is per fiets uitstekend bereikbaar
door de ligging direct aan een aantal hoofdfietsroutes.
De Gasthuisvest maakt onderdeel
uit van de ‘Fietsring’ rond het centrum en de
Kleine Houtstraat is een belangrijk fietsroute
van het centrum naar het zuiden van Haarlem.


Fietsenstalling


Bewoners

Bewoners stallen hun eigen fietsen in een inpandige voorziening in de Klassenvleugel of in de achtertuin. Dit betekent dat deze niet worden gestald in de publiek toegankelijke ruimte voor het gebouw. De fietsen van de bezoekers van de woningen worden op het voorterrein gestald.


Werkers/personeel

Fietsen van het personeel van het hotel, het restaurant, theater en de culturele ruimte worden bij voorkeur niet in de voortuin gestald. Voor de fietsen van het personeel en de huurfietsen is plek in de binnentuin van de kunstenaarswoningen.


Bezoekers

In de voortuin van het gebouw, aan de Gasthuisvest, zal voldoende ruimte zijn voor fietsen van gasten. De stallingen in de voortuin zijn goed toegankelijk en mooi gelegen direct bij de entree van het gebouw.

Duurzaamheid

Communicatie & Participatie

Wij realiseren ons dat de Egelantier in een woonwijk ligt waarvan de bewoners zeer betrokken zijn bij de leefbaarheid van de buurt. Er zijn reeds 2 bewonersgroepen ingesteld voor het volgen van de ontwikkeling van de Egelantier. Een door bewoners uit de buurt en een door cultuurliefhebbende haarlemmers.
Er zijn meerdere zaken waar de bewoners zorgen over hebben, zoals de Egelantiertuin (welke openbaar is), de culturele invulling etc. Een goede communicatie en afstemming met belanghebbenden is dus van cruciaal belang. Daarom zullen wij onderstaande communicatiemiddelen gaan uitrollen.
Dit is een informatieve website. We willen open en transparant zijn naar de omgeving over de plannen die gemaakt worden. Alles op deze website is in ontwikkeling of nog in onderzoek. Daarom heeft de website een dynamisch karakter en zal deze regelmatig van updates worden voorzien.